غذای عقرب چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

عقرب ها از گونه های مختلفی از حشرات ، عنکبوت ها ، عقرب های دیگر و مارمولک تغذیه می کنند .
آن ها همچنین از پستانداران کوچک مثل موش تغذیه می کنند . عقرب ها باید آب برای نوشیدن داشته باشند اما آن ها بدون غذا می توانند تا چندین ماه زنده بمانند .
عقرب ها از چنگک خود برای گرقتن شکار و خوردن آن استفاده می کنند . آن ها با استفاده از نیش خود سمی را به سیستم عصبی قربانی تزریق می کنند ، در نتیجه طعمه فلج می شود و عقرب می تواند به راحتی طعمه خود را بخورد .
همچنین عقرب می تواند بدون استفاده از سم طعمه خود را بخورد .
بیشتر عقرب ها در جنوب آریزونا یافت می شوند هم چنین آن ها در در اوکلاهما و تگزاس نیز زندگی می کنند .

غذا-خوردن-عقرب

..